Getting up en coordination avec
Maximum Hip Hop presentent
du 26 juin au 2 juillet 2002

"Urban Discipline 2002 Graffiti-Art"

Lieu

Astra-Hall
Brewerie Bavaria St. Pauli
Bernhard-Nocht-Street, Hamburg St. Pauli


More info at www.getting-up.org
More info at www.urbandiscipline.de